Verksamhetspolicy

1.1 Verksamhetspolicy

Ståldepån med huvudkontor i Spånga, Stockholm erbjuder stål och metallprodukter av alla möjliga slag och komponenter. Vi erbjuder även prefabricerade produkter till mekaniska verkstäder, plåtslagerier, smidesverkstäder och byggmästare i Stockholm med omnejd. Vi ser till att våra produkter är certifierade och kontrollerade för den bästa säkerhet och kvalitet. I vårt kvalitetsarbete styr vi upp vår produktion och levererar till nöjda kunder som är både stora och små. Vi arbetar med att utveckla vårt kvalitetssystem vilket gynnar en ständig förbättring av vårt arbetssätt på flera plan.
Vi har i vårt miljöarbete ett grundat miljötänkande då vi alltid ser till att material används på bästa och mesta utnyttjandegrad. Så lite spill som möjligt. Vi tittar också på vår energiförbrukning där vi kan göra miljövinster i produktionen. Vårt miljöarbete är i ständig förbättring och vi arbetar enligt de lagar och regler som vi ska följa och ha kunskap om.
Vårt arbetsmiljöarbete är väl inrättat hos de anställda som har god förståelse för de goda och sunda arbetsförhållandena som vi kan skapa. Vi arbetar ständigt med att förbättra och förhindra tillbud i vår arbetsmiljö och följer de lagar som är aktuella för oss.

CSR-Policy

Medarbetare på Ståldepån AB och Staldepan Doo ska i sina handlingar visa ärlighet och integritet i samverkan med våra leverantörer och kunder.

Det är inte tillåtet att lämna eller ta emot betalningar, gåvor eller andra ersättningar som kan påverka, eller uppfattas, påverka objektiviteten vid affärsbeslut.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och regler som främjar:

  • Fri handel och konkurrens
  • Mänskliga rättigheter
  • Grundläggande arbetsvillkor
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Motarbeta alla former av korruption, utpressning och bestickning

Medarbetare som hamnar i en situation där man riskerar en intressekonflikt med Ståldepån AB:s policy mot korruption ska omedelbart rapportera det till ledningen.

Medarbetare leverantörer, kunder eller andra som misstänker handlingar i strid med Ståldepån AB:s policy mot korruption ska rapportera detta till ledningen.