Specialstål

Automatstål är ett stål som bildar korta spån när man bearbetar den. Detta ökar skärbarheten av materialet då mindre spån förkortar kontakten mellan arbetsytan och skärverktyget, vilket minskar friktion, värme, energi som krävs och slitage på verktyget. Automatstål kostar ungefär 15-20% mer än vanligt stål men detta kompenseras av ökad bearbetningshastighet, större skärsår och längre livslängd.

Kallbearbetad stång är stål som är draget utan föregående uppvärmning. Det ger en högre hållfasthet och ger den färdiga dimensionen en snäv tolerans. Det material som finns i vårt sortiment är utvecklat med tanke på att vara väl anpassat till moderna stångmatade bearbetningsmaskiner. Bland våra produkter hittar du bland annat automatstål speciellt lämpat för automatsvarvar, rundstång och plattstål. För mer information om våra produkter, vänligen kontakta en av våra säljare.

Vi tillhandahåller rund-, fyrkant-, 6-kant- och plattstänger i 3 och 6 meterslängder.