Balk HEA

Vad är Balk HEA?

Balk HEA är en typ av handelsstål som är känd för sina exceptionella egenskaper och användningsområden inom bygg-, smide- och mekanisk verkstadsindustri. Balk HEA, även känd som HEA-profiler, är H-formade balkar med breda flänsar och lika fläns- och webbtjocklekar. Dessa balkar är optimerade för att erbjuda en hög grad av stabilitet och hållfasthet, vilket gör dem idealiska för användning i många typer av konstruktioner och projekt.

Hos Ståldepån erbjuder vi Balk HEA av högsta kvalitet, med långsiktigt samarbete mellan leverantörer och kunder för att säkerställa de bästa förutsättningarna. Vår styrka ligger i vår kompetens, tillgänglighet och leveranssäkerhet. Som ISO/CE-certifierade sedan 2014, kan du lita på att våra produkter uppfyller de högsta kraven när det gäller kvalitet och hållbarhet.

Användningsområden för Balk HEA

Balk HEA används främst inom bygg- och konstruktionsindustrin, men dess mångsidighet gör att den även är användbar inom mekanisk automatisering och andra tekniska tillämpningar. Några av de vanligaste användningsområdena inkluderar:

Bärande konstruktioner inom byggnader och broar
Stomkonstruktioner för industri- och lagerbyggnader
Pelare och stöttor för tunga laster
Ramkonstruktioner för maskiner och utrustning inom mekanisk automatisering
Tack vare Balk HEAs starka egenskaper och hållbarhet, är det ett utmärkt val för att säkerställa långvarig prestanda och pålitlighet i dina projekt.

Hållbarhet och kvalitetsgarantier

Ståldepån är engagerade i att erbjuda hållbara lösningar som uppfyller gällande lagkrav och miljöstandarder. Vi följer REACH, en kemikalielagstiftning som bland annat innehåller regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder. Detta innebär att våra produkter uppfyller högsta krav på säkerhet och miljövänlighet.

När det gäller toleranser och kontrollintyg, köper Ståldepån sitt lagermaterial av kvalité S355 eller högre med intyg 3.1. Detta motsvarar exempelvis Boverkets krav för byggnadskonstruktioner. Du kan vara säker på att våra Balk HEA produkter håller högsta standard och kommer att uppfylla dina projektkrav.