Om Ståldepån

Ståldepån är en lokal aktör på Handelsstål och Metaller. Vi levererar till Bygg/Smide samt Mekanisk Verkstadsindustri. Med långsiktigt samarbete mellan leverantörer och kunder skapas de bästa förutsättningarna. Vår styrka är vår kompetens, tillgänglighet, leveranssäkerhet. Vi är ISO/CE certifierade sedan 2014, certifikaten finns tillgängliga här.