Kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö

Certifikat

ISO 9001

Kommer våren 2023

ISO 14001

Kommer våren 2023

EN 1090-1

Ståldepån AB har sedan 2014 varit certifierade enligt EN 1090-1 vilket gör att vi kan CE-märka de produkter som hanteras och bearbetas på vårt lager.

Hållbarhet

REACH

REACH är en kemikalielagstiftning som bland annat innehåller regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

RoHS

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

Toleranser

Kontrollintyg

Ståldepån köper sitt lagermaterial av kvalité S355 eller högre med intyg 3.1. Detta motsvarar exempelvis Boverkets krav för byggnadskonstruktioner.